AktuálněKampaň Staň se pěstounem!
V rámci kampaně byl natočen krátký dokument O pěstounství, ve kterém argumenty PRO pěstounskou péči neobhajují odborníci z vědeckých kruhů či pěstouni, ale PRO pěstounství zde hovoří mladí lidé, kteří náhradní rodinnou péčí sami prošli nebo k nim domů přišel nový sourozenec z dětského domova. Jak tuto etapu svého života prožili? Co o ní řekli? Proč je rodina tak důležitá?

více: 

https://www.youtube.com/watch?v=bkpvMUk-7-U&fbclid=IwAR2PVz5mgCPLPz7P-kHjmf3lB3HGZ38SUmnf6uXCvXQWSNyk-jfOmDVtdsw


Novinky u pověřené osoby

V červnu se rozšířilo naše pověření pro celý Pardubický kraj. Máme velkou radost a proč píši v množném čísle? Od května mám novou spolupracovnici Terezu Šustrovou, která bude v některých rodinách působit jako klíčová sociální pracovnice - více v sekci kontakty. 


S ohledem na ukončení nouzového stavu jsem po telefonické domluvě opět připravena Vás přijmout 
v kanceláři v Chrudimi nebo Vás navštívit ve Vašich domácnostech.

Těším se na Vás :-)


Pozor změna!!! 
Ruší se i termín semináře, který byl stanoven na 2.6. 2020
Nové termíny seminářů: 17.9. 2020 téma: "KOMUNIKACE V RODINĚ - Jak komunikovat, abychom si rozuměli?" 8.10. 2020 téma se ještě domlouvá
Lektorem pro oba semináře bude opět PhDr. Ivana Honzlová


Vzdělávání pěstounů

26. 03. 2020 - "KOMUNIKACE V RODINĚ - Jak komunikovat, abychom si rozuměli?" - na semináři budeme společně hledat odpovědi na mnoho otázek např.: Co je to komunikace, druhy komunikace? Co komunikaci v rodině ovlivňuje? Komunikace v rodině X Vztahy v rodině; Nejčastější chyby v komunikaci aneb Takto ne; Praktická doporučení jak komunikovat, abychom si v rodině rozuměli.


Vzdělávání pěstounů 

23. 01. 2020 - "Příbuzenská pěstounská péče a její specifika" - vznik příbuzenské pěstounské péče - čemu je nová rodina vystavena - čemu jsou vystaveny děti v příbuzenské pěstounské péči - čeho by se měli pěstouni v příbuzenské pěstounské péči vyvarovat - vztahy v rámci příbuzenské pěstounské péče, vztahy s biologickou rodinou, zdravá identita dítěte.


Vzdělávání pěstounů 

24. 09. 2019 - "Jak to vše zvládat?" - Co pěstouny posiluje X Co vnímají jako zatěžující, Stres byl, je a bude? Syndrom vyhoření? To se mě netýká? Netýká? Nejsme stroje, jsme JEN LIDÉ. Praktické ukázky, jak to vše zvládat....


Den (pro) pěstounství v Chocni 15.9. 2019 

Přijďte s námi strávit příjemný čas na krásném místě a přitom se dozvědět něco nového. Odkaz na událost zde: https://www.facebook.com/events/1665326400264138/ 


První výročí za námi :-)

V květnu uplynul rok od samostatné činnosti doprovázení pěstounských rodin. V průběhu dvanácti měsíců se uskutečnily čtyři semináře pro pěstouny, otevřela se pro Vás nová kancelář v Chrudimi na adrese Čs. Partyzánů 26. V červnu došlo také na rozšíření naší činnosti i na spádová území města Pardubic. V září opět odstartujeme sérii vzdělávacích seminářů na téma: "Jak to vše zvládat?", "Jak nás vidí děti?", "Tresty ve výchově dětí - ano, nebo ne?", "Jak mluvit s dítětem o biologických rodičích". Příští rok budeme pod záštitou Pardubického kraje organizátory "Dne pro pěstounství". Čeká nás tedy další rok plný práce, radostí ale i starostí. Chci Vám tímto poděkovat za podporu, kterou mi dáváte a která je pro mě motivací služby pro Vás co nejlépe vylepšovat. Je pro mě velmi důležité, abyste věděli, že tu jsem pro Vás a že v tom nikdy nebudete sami!


Otevření nových prostorů v Chrudimi  

Od 01. 12. 2018 jsou pro Vás otevřeny nové prostory v Chrudimi na adrese Čs. Partyzánů č.p. 26, které je možné využít po předchozí telefonické dohodě pro konzultace s osobami pečujícími a dětmi jim svěřenými do péče. Věřím, že se Vám nové prostory budou líbit. 

Vzdělávání pro pěstouny v roce 2019 

Specifika dětí v NRP I. a II. 

19 .2. 2019 a 16. 4. 2019 se uskuteční vzdělávání pro pěstouny na téma "Specifika dětí v NRP". Jedná se o velmi široké téma. V rámci semináře se zaměříme na poruchu attachmentu, důležitosti lásky a bezpečí pro dítě, co umí udělat s dětskou psychikou pocit strachu a nedůvěry, dlouhodobé vystavení dítěte úzkostnému nebo děsivému jednání rodiče a situacím, kdy je rodič zdrojem bezpečí a zároveň strachu. Cílem tohoto vzdělávacího bloku je uvědomění si, že pěstoun je pro dítě bezpečnou základnou, zdrojem útěchy a bezpečí.