Vzdělávání

Vzdělávací akce konané v Chrudimi jsou určeny pro pěstouny s dohodou uzavřenou u nás. Víkendové pobyty pořádané spolkem MÉDEA - z.s., jsou určeny i pro pěstouny s uzavřenou dohodou u jiné organizace.


Víkendové pobyty

Víkendové pobyty se realizují od soboty do neděle v délce 12 hodin povinného vzdělávání. Zájemci se můžou zúčastnit pobytu s dětmi pěstounskými i biologickými. Personální obsazení pobytu bude zajištěno pracovníky spolku MÉDEA - z.s., kteří zajistí hlídání dětí a volnočasové aktivity s dětmi, tak lektory - odborníky v rámci vzdělávacích modulů. Zdravotnická služba je po celou dobu akce zajištěna profesionální zdravotní sestrou, popř. zdravotníkem zotavovacích akcí s platným osvědčením.


Jednodenní vzdělávání

Témata seminářů v rozsahu 4 - 8 hodin povinného vzdělávání si pěstouni většinou sami volí dle svých potřeb, co je nejvíce ve výchově dětí "pálí" nebo zajímá. Semináře vedou odborníci z oblasti pedagogiky, psychologie a práva, kteří jsou provázáni zkušenostmi z náhradní rodinné péče.


Individuální vzdělávání

Vzdělávání, které probíhá zejména v domácím prostředí zájemce s ohledem na jeho hendikep nebo individuální problém. Studium vybrané literatury, e-learningové kurzy.